Polski   |   English

Lista referencyjna:

Zlecenie firmy „YOKI” Sp. z o.o. Warszawa:
instalacje c.o., c.w.u., wodno-kanalizacyjne,
termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji,
wymiana stolarki PCW, roboty wykończeniowe

Ref._YOKI_Sp._z_o.o._Warszawa.pdf

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.:
prace izolacyjne ciepło - i zimnochronne,roboty budowlane
i wykończeniowe,zabezpieczenia antykorozyjne i chemoodporne,prace dekarskie i pokrywcze,instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne.

Ref._Zakłady_Azotowe_w_Tarnowie-Mościcach_S.A._2007r..pdf
Ref._Zakłady_Azotowe_w_Tarnowie-Mościcach_S.A._2008r..pdf
Ref.Zakłady_Azotowe_Tarnów.pdf
Ref._Zakłady_Azotowe_Tarnów_1.pdf
Ref._Zakłady_Azotowe_Tarnów_2.pdf
Ref._Zakłady_azotowe_Tarnów_3.pdf
Ref._Zakłady_Azotowe_tarnów_4.pdf
Ref._Zakłady_Azotowe_Tarnów_5.pdf
Ref._Grupa_Azoty.pdf
Ref._Grupa_Azoty_2010-2012.pdf
Ref._Grupa_Azoty_2012_1.pdf
Ref._Grupa_Azoty_2012_2.pdf

Zlecenie firmy „KRESKA” Sp. z o.o. Warszawa:
modernizacja instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,
prace wykończeniowe węzłów sanitarnych i pomieszczeń administracyjno-socjalnych,prace termomodernizacyjne.

Ref._Firma_KRESKA_Sp._z_o.o.Warszawa.pdf

Zlecenie od Domu Emerytów w Tarnowie:
dobudowa budynku plombowego w zakresie „pod klucz”
kompleksowy remont części istniejącej.

Ref._DOM_EMERYTÓW.pdf

Zlecenie od PTK „KOLTAR” Sp. z o.o. w Tarnowie:
remont talbotów i węglarek ,remont budynku
administracyjnego, wykonanie węzłów cieplnych.

Ref._KOLTAR_Sp._z_o.o._Tarnów.pdf

Zlecenie Jednostki Ratownictwa Chemicznego
Spółka z o.o.w Tarnowie: prace modernizacyjno-adaptacyjne pomieszczeń budynku Laboratorium Kontroli Żywności.

Ref.JEDNOSTKA_RATOWNICTWA_CHEMICZNEGO_Sp._z_o.o..pdf

Zlecenie Publicznego Przedszkola w Żabnie:
prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej.

Ref.PRZEDSZKOLE_PUBLICZNE_W_ŻABNIE.pdf

Zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa – wymiana stolarki i wykładziny rulonowej w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11.

Ref._Urząd_Miasta_Tarnowa-_Wydział_realizacji_Inwestycji.pdf

Zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa – utworzenie osiedlowego centrum sportowego przy Gimnazjum nr 4:wykonanie zagospodarowania terenu,adaptacja pomieszczeń.

Ref._Urząd_Miasa_Tarnowa-_GIMNAZJUM_NR_4.pdf

Zlecenie Mościckiego Centrum Medycznego Samodzielny Publiczny ZOZ w Tarnowie:
przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji,
remont Pracowni Analityki, węzłów sanitarnych części
szpitalnej,remont gabinetów i pomieszczeń medycznych,
przebudowa Poradni Dermatologicznej.

Ref._Mościckie_Centrum_Medyczne.pdf

Przedsiębiorstwo Handlowo-Gastronomiczne "MOŚCICE" Sp. z o.o. Naprawa i renowacja podłóg obiektu "KASYNO"

Ref._RESTAURACJA_KASYNO.pdf

Tarnowskie Przedsiębiorstwo Sportu i Rekreacji.
Modernizacja budynków, budowli i terenów Pływalni Letniej
w Tarnowie.

ref._Tarnowskie_Przedsiębiorstwo_Sportu_i_Rekreacji.pdf
 

Referencje